Nota prawna

Ograniczenie odpowiedzialności

Niniejszy blog zawiera jedynie treści o charakterze ogólnym. Wpisy umieszczone na blogu http://prawokarnebiznesu.pl nie stanowią porady prawnej, opinii prawnej lub wiążącej wykładni prawa i nie mogą być podstawą do podejmowania decyzji w konkretnych sytuacjach. Joanna Machlańska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka adwokat Joanna Machlańska z siedzibą w Krakowie nie odpowiada za treść niniejszego bloga w zakresie, w jakim inne osoby mogłyby doznać jakiejkolwiek szkody w związku z podjęciem jakichkolwiek działań lub zaniechaniem podjęcia jakichkolwiek działań.

Wpisy umieszczone na blogu zostały oparte o przepisy obowiązujące w chwili opublikowania wpisów. Jeśli czytasz je później, to miej na uwadze, że wpisy te mogą być już nieaktualne.

Prawa autorskie

Prawa autorskie do wszystkich artykułów, wpisów i treści umieszczonych na stronie http://prawokarnebiznesu.pl przysługują Joannie Machlańskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka adwokat Joanna Machlańska z siedzibą w Krakowie. Wykorzystanie artykułów, wpisów i treści jest możliwe wyłącznie za uprzednią, wyraźną zgodą Joanny Machlańskiej wyrażoną pisemnie lub e-mailowo.