przestępstwa gospodarcze

Kiedy ucieczka z majątkiem stanowi przestępstwo? O stanie grożącej niewypłacalności lub upadłości

W poprzednim wpisie wyjaśniałam, kto może ponieść odpowiedzialność karną za ucieczkę z majątkiem i działanie na szkodę wierzycieli, czyli „rozebrałam” (ale tylko na czynniki pierwsze 😉 ) sprawcę tego przestępstwa [CZYTAJ]. Dziś wytłumaczę, czym jest stan grożącej niewypłacalności lub upadłości – czyli – kiedy ucieczka z majątkiem stanowi przestępstwo?

Stan zagrożenia niewypłacalnością lub upadłością jako warunek odpowiedzialności za przestępstwo działania na szkodę wierzycieli

Zanim jednak przejdę do meritum, muszę najpierw wspomnieć jeszcze o jednej kwestii. Zakładam, że przeczytałeś już mój wpis o odpowiedzialności karnej za niezłożenie wniosku o upadłość spółki (jest naprawdę ciekawy i pełen ważnych informacji – CZYTAJ], w którym wspominałam o tym, jak na gruncie prawa upadłościowego rozumiane jest pojęcie „niewypłacalność”.

Natomiast w art. 300 § 1 Kodeksu karnego stanowiącym o ucieczce z majątkiem i przestępstwie działania na szkodę wierzycieli mowa jest o stanie zagrożenia niewypłacalnością lub upadłością. Zatem nie są to pojęcia tożsame, ponieważ stan, w którym zachodzą podstawy do ogłoszenia upadłości spółki, jest już stanem upadłości takiego podmiotu, a nie dopiero mu grozi. Przestępstwo działania na szkodę wierzycieli może być popełnione już wtedy, kiedy jeszcze nie ma podstaw do ogłoszenia upadłości spółki, ale pojawiają się już pierwsze zatory płatnicze. Nie muszą mieć one charakteru trwałego. W praktyce o takim stanie zagrożenia niewypłacalnością lub upadłością jako dowód w procesie karnym może świadczyć okoliczność, że do spółki były kierowane wezwania do zapłaty przez wierzycieli spółki.

Jakie czynności mogą świadczyć o ucieczce z majątkiem spółki i działaniem na szkodę wierzycieli?

Nie wszystkie czynności, które na pierwszy rzut oka wydają się świadczyć o ucieczce z majątkiem spółki, będą prowadzić do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej za przestępstwo. Zgodnie z przepisami, czynności, które mogą świadczyć o ucieczce z majątkiem spółki i działaniem na szkodę wierzycieli, to:

  • usuwanie,
  • ukrywanie,
  • zbywanie,
  • darowanie,
  • niszczenie, o
  • bciążanie,
  • uszkodzenie majątku.

W kolejnym wpisie wytłumaczę dokładnie, na czym te czynności polegają i podam ich przykłady.


adwokat Joanna Machlańska

Potrzebujesz wsparcia prawnego? Skontaktuj się ze mną: 

kancelaria@adwokatmachlanska.pl 

www.adwokatmachlanska.pl