przestępstwa gospodarcze

Blog o ochronie menedżerów i spółek przed odpowiedzialnością karną

Serdecznie witam Cię na moim blogu!
Prawo karne gospodarcze i skarbowe (podatkowe) to moja pasja zawodowa, a proces karny nie ma przede mną żadnych tajemnic. Na tym blogu będę pisać o możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności karnej za zachowania podejmowane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przez menedżerów, członków zarządu, członków rady nadzorczej, wspólników, akcjonariuszy, przedsiębiorców, pracowników. Blog ten będzie także dotyczył odpowiedzialności karnej spółek (podmiotów zbiorowych) za czyny zabronione popełnione przez osoby pracujące w tych podmiotach. Last but not least, będzie tu również mowa o prawach pokrzywdzonego menedżera lub spółki w procesie karnym, którzy stali się ofiarą nieuczciwych praktyk rynkowych stosowanych przez kontrahentów czy konkurentów. Na blogu zatem będę się dzielić z Tobą moją wiedzą i doświadczeniem w sprawach karnych oraz na bieżąco komentować zmiany w prawie dotyczące prawnokarnego ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przede wszystkim jednak moim celem jest zwrócenie uwagi na to, że prowadzenie biznesu to nie tylko kwestie cywilnoprawne (umowy), związane z prawem pracy czy zmianą we wpisach do Krajowego Rejestru Sądowego. Prowadzenie biznesu w obecnych czasach to także dbałość o zgodność z przepisami prawa karnego, wdrożenie procedur zmierzających do minimalizacji ryzyka w organizacjach (criminal compliance), procedur antykorupcyjnych, przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML), odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych, systemu sygnalizowania nieprawidłowości (whistleblowing) czy polityki ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.
Skąd pomysł na taką tematykę?
W trakcie mojej praktyki zawodowej zauważyłam, że wiedza z zakresu przestępstw gospodarczych i podatkowych jest dość ogólnikowa i zazwyczaj nie przystaje do współczesnego modelu prowadzenia biznesu. Niestety działania stanowiące ryzyko gospodarcze często traktowane są przez organy ścigania jako przestępstwa. W dobie, gdy jedna decyzja organu skarbowego czy opinia biegłego potrafi unicestwić istnienie podmiotu gospodarczego, a jego zarząd/menedżerów postawić w stan oskarżenia, konieczne jest przedstawienie rzetelnej wiedzy bez zbędnej prawniczej retoryki.
Zapraszam do lektury!

adwokat Joanna Machlańska Potrzebujesz wsparcia prawnego? Skontaktuj się ze mną: kancelaria@adwokatmachlanska.pl  www.adwokatmachlanska.pl Niniejszy blog zawiera jedynie treści o charakterze ogólnym. Wpisy umieszczone na tym blogu nie stanowią porady prawnej, opinii prawnej lub wiążącej wykładni prawa i nie mogą być podstawą do podejmowania decyzji w konkretnych sytuacjach. Joanna Machlańska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka adwokat Joanna Machlańska z siedzibą w Krakowie nie odpowiada za treść niniejszego bloga w zakresie, w jakim inne osoby mogłyby doznać jakiejkolwiek szkody w związku z podjęciem jakichkolwiek działań lub zaniechaniem podjęcia jakichkolwiek działań. Wpisy umieszczone na blogu zostały oparte o przepisy obowiązujące w chwili opublikowania wpisów. Jeśli czytasz je później, to miej na uwadze, że wpisy te mogą być już nieaktualne.